Oferujemy Państwu przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń okresowych dla kierowców, koniecznych do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej według znowelizowanych przepisów o przewozie drogowym osób i rzeczy. Szkolenia te, prowadzimy w formie kursów okresowych lub w formie cyklu zajęć.

Dla kogo:

dla osób posiadających prawo jazdy:
1) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;
2) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

Kierowcy zawodowi zobowiązani są do wymiany prawa jazdy z „bezterminowego” na „terminowe”, w zależności od daty uzyskania kat. C lub D prawa jazdy.

Przykład:
Jeżeli Pan Marian uzyskał kat. C 8 września 2009 roku, to do 10 września 2014 roku powinien posiadać nowe prawo jazdy, wydane na 5 lat (data ważności tylko dla kategorii zawodowy).

Kurs okresowy:
- trwa 35 godzin i obejmuje 5 kolejnych dni,
- zajęcia na szkoleniu podzielone są na 5 modułów, przy czym każdy z nich realizujemy w ciągu 1 dnia, - po 7 godzin dziennie,
- po ukończeniu szkolenia okresowego, wystawiamy świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Cykl zajęć:
- trwa 35 godzin i obejmuje łącznie 5 dni,
- w ciągu 1 dnia 1 moduł,
- po 7 godzin dziennie,
- realizowane w ciągu 5 lat (5 lat na zrobienie 5 modułów, nie koniecznie w jednym ośrodku szkolenia),
- po ukończeniu ostatniego modułu, wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej.

MODUŁY (które realizujemy w naszym ośrodku):
- nr: 1.1, 1.2 i 1.3 - moduły obowiązkowe
+
- nr: 2, 4, 5 oraz 15 - moduły odpowiednio wybrane dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Każdy kierowca zobowiązany jest do ukończenia łącznie 5 modułów w formie kursu okresowego lub cyklu zajęć rozłożonych na 5 lat. Istnieje także możliwość zaliczenia modułu nr: 1.3 i 15, dla kierowców, którzy ukończą kurs ADR podstawowy i specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (w naszym ośrodku). Umożliwia to skrócenie szkolenia okresowego oraz nie dublowanie materiału objętego szkoleniem, przy zminimalizowaniu kosztów.

Kierowca jest zatem obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy odpowiednio w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

 

2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

 

 

Zapisz na szkolenie:

  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy
  Adres email
  Numer kontaktowy
  Plik
  Ilość kursantów
  Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.
  Dodatkowe pytania