Szkolenia ADR

ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie

buch-car@buch-car.pl

Kursy CPC dla Przewoźników i Spedytorów mają na celu uzyskanie „Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym” obejmującego krajowy lub międzynarodowy transport drogowy rzeczy lub osób. Zakres wiedzy uzyskanej na kursie pozwala na samodzielne prowadzenie firmy transportowej (uwzględnia m.in.: ekonomię, finanse i podatki, logistykę, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy, prawo handlowe, zasady zawierania umów handlowych w transporcie i w spedycji).

Tematy zajęć:
• Podstawowe informacje dotyczące transportu drogowego rzeczy i osób
• Transport drogowy towarów niebezpiecznych – Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, pakowanie, oznakowanie
• Sposoby przewozu; Dokumenty wymagane podczas przewozu
• Konsultacje i zadania problemowe w zakresie podstawowych informacji na temat przewozu osób oraz rzeczy
• Podstawowe informacje dotyczące organizacji i zarządzania; Marketing w transporcie
• Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie; Prawo finansowe i prawo handlowe
• Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych; Umowy w działalności gospodarczej
• Konwencje AETR ,CNR, TIR, ATA, Wiedeńska; Incoterms
• Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w transporcie drogowym
• Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardów technicznych pojazdów
• Definicje: pojazdy, oznakowanie prędkość, oświetlenie
• Ograniczenia i kontrola ruchu drogowego; Wymiary i masa pojazdów
• Ustawa o transporcie drogowym i organy kontrolne
• Dostęp do zawodu przewoźnika
• Przepisy ogólne z zakresu prawa pracy i zagadnień socjalnych: zasady, nadzór i kontrola prawa pracy
• Stosunek pracy i rodzaje umów o pracę, wynagrodzenie i inne świadczenia
• Czas pracy: urlopy, ochrona pracy kobiet i młodocianych
• Regulamin pracy; Układ zbiorowy
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Organizacje Społeczne i Zawodowe związane z transportem drogowym
• Przepisy międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe w dziedzinie czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw oraz odpoczynków kierowców
• Dokumentacja transportowa przedsiębiorcy
• Konsultacje i zadania problemowe w zakresie podstawowych informacji na temat przewozu osób oraz rzeczy.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Zlecenie szkolenia

Sprawdź wyniki: SPRAWDŹ