Szkolenia ADR

ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie

buch-car@buch-car.pl

ADR – tym zajmujemy się od lat.

Dla kogo:
Kursy ADR jest prowadzony dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, którzy ukończyli 21 lat. Kurs umożliwia wykonywanie profesjonalnego transportu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie całej Polski i UE. 
oraz dla osób, którym takie uprawnienia wygasły. 

 

Ile trwa:
szkolenie podstawowe: 24 godziny lekcyjne + ćwiczenia
(łącznie 3 i pół dnia)
szkolenie w zakresie cystern: 16 godzin lekcyjnych + ćwiczenia
(łącznie 2 i pół dnia)
szkolenie w zakresie klasy 1 (wybuchowe): 8 godzin lekcyjnych
(1 dzień)
szkolenie w zakresie klasy 7 (promieniotwórcze): 8 godzin lekcyjnych
(1 dzień)

 

Korzyści:

zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zawodu kierowcy przewożącego towary niebezpieczne. Więcej->

 

Egzamin:
każde szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela Marszałka Województwa. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się:

po szkoleniu podstawowym z 30 pytań (zaliczają poprawne odpowiedzi na min. 20 pytań)
po szkoleniu w zakresie cystern z 18 pytań (zaliczają poprawne odpowiedzi na min. 12 pytań)
po szkoleniu w zakresie klasy 1 (wybuchowe) z 15 pytań (zaliczają poprawne odpowiedzi na min. 10 pytań)
po szkoleniu w zakresie klasy 7 (promieniotwórcze) z 15 pytań (zaliczają poprawne odpowiedzi na min. 10 pytań)

 

Przykładowy zestaw pytań z zakresu podstawowego: TEST ADR

 

Zaświadczenie:
Przystępujący do egzaminu powinni dostarczyć kolorową fotografię 3,5 x 4,5 cm (osoba w pozycji frontalnej patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami). Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.

Zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat, uprawnia do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

 

 

 

 

 

Uwaga!

Brak uprawnień może być podstawą do nałożenia kary pieniężnej – po 2 000 zł dla kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.

 

  Zlecenie szkolenia

Status druku zaświadczenia SPRAWDŹ - infocar.pl