Szkolenia ADR

ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie

buch-car@buch-car.pl

SZKOLENIE, ZGODNIE Z 7.5.7 ADR, DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie obejmujące bezpieczne mocowanie ładunków w transporcie międzynarodowym oparte jest o wytyczne zgodne z europejską normą EN 12195-13. Przedstawia bieżące najlepsze praktyki w dziedzinie transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów o maksymalnej masie powyżej 3,5 tony.

Mocowanie ładunków w transporcie drogowym. Szczegóły

Wskazane wytyczne dotyczące najlepszych praktyk europejskich mają na celu wsparcie zastosowania międzynarodowych zasad przedstawionych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i w dyrektywie 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami wszystkie strony zaangażowane w proces logistyczny, w tym pakujący, załadowcy, firmy transportowe, podmioty gospodarcze i kierowcy, mają do odegrania rolę polegającą na zapewnieniu, aby ładunek został odpowiednio zapakowany i załadowany na właściwy pojazd. Żeby było to możliwe, niezbędny jest udział w szkoleniu skupiającym się na tym, jak powinno wyglądać bezpieczne mocowanie ładunków w transporcie międzynarodowym.

Właściwe, bezpieczne mocowanie ładunków – szkolenie

Odpowiednie zabezpieczenie przewożonych towarów ma znaczenie nie tylko ze względu na konieczność dostarczenia materiałów do wskazanego miejsca, ale z uwagi na zapewnienie właściwego stopnia ochrony osób będących uczestnikami ruchu drogowego. Zaleca się, aby w większych przedsiębiorstwach co najmniej jedna osoba posiadała bardzo wysokie kwalifikacje w zakresie mocowania ładunków. Jej zadaniem byłaby pomoc innymi pracownikom zaangażowanym w mocowanie ładunków lub nawet przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń w zakresie mocowania ładunków oraz rozwiązywanie trudnych problemów, z którymi nie są w stanie uporać się pracownicy mniej wykwalifikowani. W innych dziedzinach, takich jak towary niebezpieczne, postępowanie z odpadami, bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia, obowiązek istnienia podobnej funkcji nakłada prawo europejskie lub krajowe.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu z mocowania ładunków. Znając obowiązujące przepisy ruchu drogowego, a także wymogi dotyczące właściwego zabezpieczenia przewożonych towarów, jesteśmy w stanie przygotować przedstawicieli firm transportowych do pełnienia tej istotnej funkcji. Zapraszamy do kontaktu już dziś!