Szkolenia ADR

ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie

buch-car@buch-car.pl

Profesjonalne szkolenie dedykowane przedsiębiorstwom zajmującym się wykonywaniem przewozów drogowych, kierowcom wykonującym przewozy krajowe i międzynarodowe oraz innym podmiotom wykonującym czynności związane z tym przewozem, np. zarządzającym w przedsiębiorstwie transportem drogowym.

Szkolenie przygotowuje do fachowego wykonywania przewozów drogowych przez kierowców oraz do fachowego rozliczania pracy kierowców przez przedsiębiorców, w oparciu o obowiązujące, często aktualizowane przepisy, a tym samym pozwala w praktyce na uniknięcie lub zmniejszenie większości kar nakładanych przez organy kontrolne. Szkolenie obejmuje omówienie zasad dotyczących czasu jazdy i czasu pracy kierowców w oparciu o rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku oraz w oparciu o ustawę o czasie pracy kierowców, tj. następujące zagadnienia:
1. zakres obowiązywania przepisów,
2. obowiązki kierowcy,
3. czas jazdy dziennej, tygodniowej, dwutygodniowej - planowanie, rozliczanie,
4. obowiązkowe przerwy w czasie jazdy, przerwy w czasie pracy,
5. odstępstwa od stosowania przepisów na podstawie art.12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
6. pora nocna i jej wpływ na czas pracy kierowcy,
7. odpoczynki dzienne i tygodniowe - omówienie sposobu planowania i rozliczania,
8. transport promem lub pociągiem - warunki i zasady przerwania odpoczynku,
9. dojazd do miejsca postoju pojazdu - obowiązki kierowcy,
10. czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy,
11. zaświadczenie dokumentujące dni wolnych od pracy oraz przyczyny nieprowadzenia pojazdu - zasady wystawiania,
12. odpowiedzialność kierowców, przewoźników i innych podmiotów w związku z naruszeniami przepisów o czasie jazdy kierowców, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o transporcie drogowym,
13. stosowanie przyrządów rejestrujących (tachografów analogowych i cyfrowych), - zapisy ręczne aktywności na wykresówkach i kartach do tachografów cyfrowych - użytkowanie wykresówek - stosowanie kart kierowców - zasady obsługi tachografów cyfrowych.

Termin i miejsce szkolenia możemy dopasować do indywidualnego zapotrzebowania firmy.