ADR – tym zajmujemy się od lat.
Dla kogo:
- dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, którzy ukończyli 21 lat. Szkolenie umożliwia profesjonalny transport towarów niebezpiecznych na terenie Polski i UE.

Ile trwa:
- podstawowy – 24 godziny lekcyjne + ćwiczenia (łącznie 3
i pół dnia)
- cysterny – 16 godziny lekcyjnych + ćwiczenia,
- klasa 1 (wybuchowe) – 8 godzin lekcyjnych,
- klasa 7 (promieniotwórcze) – 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin:
Każdy kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela marszałka województwa.

Egzamin z zakresu podstawowego składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi. Egzamin z zakresu cystern składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

UWAGA!
Przystępujący do egzaminu powinni dostarczyć fotografię 3,5 x 4,5 cm (osoba w pozycji frontalnej patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami).
Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat, uprawnia do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Brak uprawnień może być podstawą do nałożenia kary – po 2 000 zł dla kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.

Zapisz na szkolenie:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Numer kontaktowy
Plik
Ilość kursantów
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.
Dodatkowe pytania