Szkolenia ADR
ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie
buch-car@buch-car.pl

SZKOLENIE, ZGODNIE Z 7.5.7 ADR, DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
 

Szkolenie oparte jest o Europejskie wytyczne zgodne z europejską normą EN 12195-13. Przedstawia bieżące najlepsze praktyki w tej dziedzinie ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów o maksymalnej masie powyżej 3,5 tony.

 

Niniejsze wytyczne dotyczące najlepszych praktyk europejskich mają na celu wsparcie zastosowania międzynarodowych zasad przedstawionych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i w dyrektywie 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej.

Zgodnie z tymi wytycznymi, wszystkie strony zaangażowane w proces logistyczny, w tym pakujący, załadowcy, firmy transportowe, podmioty gospodarcze i kierowcy, mają do odegrania rolę polegającą na zapewnieniu, aby ładunek został odpowiednio zapakowany i załadowany na właściwy pojazd.

 

Zaleca się, aby przynajmniej w większych przedsiębiorstwach była co najmniej jedna osoba posiadająca bardzo wysokie kwalifikacje w zakresie mocowania ładunków, której zadaniem byłaby pomoc innymi pracownikom zaangażowanym w mocowanie ładunków lub nawet przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń w zakresie mocowania ładunków oraz rozwiązywanie trudnych problemów, z którymi nie są w stanie uporać się pracownicy mniej wykwalifikowani. W innych dziedzinach, takich jak towary niebezpieczne, postępowanie z odpadami, bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia, obowiązek istnienia podobnej funkcji nakłada prawo europejskie lub krajowe.