ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie
buch-car@buch-car.pl

O naszej Firmie

Buch-Car to więcej niż szkolenia. Zależy nam, aby Absolwenci korzystali z uzyskanej u nas wiedzy, wykorzystując nasze doświadczenie w TSL. Korzystne rozwiązania nawet dla najbardziej skomplikowanych problemów, znajdujemy szybko i sprawnie. Doradztwo prawne i szkolenia adresowane są zarówno do małych, jak i dużych firm przewozowych, spedycyjnych i logistycznych zajmujących się obrotem i magazynowaniem towarów i odpadów niebezpiecznych. Szkolimy również doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych pracujących na rzecz takich firm.

Z naszej wiedzy korzystali na szkoleniach zamkniętych inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Pracy oraz policjanci i strażacy. Nasze podręczniki i zaangażowanie w publikację polskiego tekstu ADR oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i udział w licznych komisjach ekspertów, zapewniają kompleksową i skuteczną pomoc naszym Klientom.

Pasja i profesjonalizm naszej kadry sprawia, że jesteśmy prekursorami innowacyjnych form szkoleniowych i praktycznych rozwiązań w TSL. Inwestycja w nasze szkolenia i stała współpraca z naszą firmą zapewnia bezpieczeństwo i dobrą reputację Naszych Klientów, a przez to gwarantuje im stabilną pozycję na rynku usług przewozowych, spedycyjnych i logistycznych. Pracownia psychologiczna umożliwia przeprowadzanie badań w trakcie szkolenia okresowego.

 

 

+ Tyle szkoleń już za nami
+ Warianty szkoleń
+ Tyle osób przeszkoliliśmy w 2017 roku
+ Zadowoleni kursanci

Nasza Kadra

rafal_buchcar

RAFAŁ
BUCHCAR

 

Specjalista eksploatacji i utrzymania pojazdów samochodowych – P.W. wydział transportu. V-ce Prezes Stowarzyszenia Doradców DGSA, wykładowca certyfikowany przez IRU „Certified Teacher of ADR”, „Adviser of Transportation of Dangerous Goods” nr 1/2000, nominowany ekspert w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym w grupie ratownictwa chemiczno – ekologicznego, współautor polskich wersji ADR oraz poradników na temat transportu towarów niebezpiecznych, instruktor techniki jazdy sam. ciężarowymi, współorganizator i uczestnik seminariów i konferencji, w tym posiedzeń grupy roboczej WP 15.

 
malgorzata_wieleba

MAŁGORZATA WIELEBA-WALICKA

 
Radca prawny, legislator i doktorantka na WBN ASzWoj w Warszawie, a także Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wieloletni wykładowca. Z branżą TSL związana od ponad 14 lat.
 
marzena_sobczak

MARZENA SOBCZAK

 
spedytor, inżynier zarządzania przedsiębiorstwem i ochrony środowiska, doradca DGSA, certyfikat CPC, wykładowca i koordynator szkoleń.
 
maria_bladziwin

MARIA BŁAWDZIN-WIESZCZYŃSKA

 

Specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy przewoźników transportu krajowego i międzynarodowego, organizacja i nadzór nad prawidłową realizacją przewozu w zakresie gospodarki czasem jazdy i pracy kierowców, wykładowca z zakresu prawa pracy, czasu pracy, regulaminu pracy i wymogów pracodawcy.

 
krzysztof_grzegorczyk

KRZYSZTOF GRZEGORCZYK

 

Doktor nauk technicznych w zakresie transportu. Jako Radca Ministra w Ministerstwie Infrastruktury był w latach 1993-2007 przedstawicielem Polski w  zespołach eksperckich Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz Komisji Europejskiej, w dziedzinie przewozu towarów niebezpiecznych; współtwórca aktów prawnych w tej dziedzinie, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Poznańskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, U.Ł., AON, WAT, i WSG, współautor polskich wersji ADR, poradników na temat transportu towarów niebezpiecznych, artykułów oraz licznych referatów wygłaszanych w kraju i za granicą, doradca DGSA.

 
brak-osoby

AGNIESZKA GUTKOWSKA

 

mgr zarządzania i rachunkowości, wykładowca z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, właścicielka biura księgowego ATiS

 
andrzej_markowski

ANDRZEJ MARKOWSKI

 

magister psychologii uprawniony do wykonywania badań psychologicznych w zakresie transportu, współautor metodyki psychologicznych badań kierowców.

 
pauliana_piasecka

PAULINA PIASECKA

 

Magister administracji, specjalność Bezpieczeństwo pracy (BHP), koordynator szkoleń.